Kredit Berjangka

Kredit Berjangka adalah penyediaan dana yang penarikannya dilakukan sekaligus, dan pembayaran pinjaman hanya membayar bunga per bulan sedangkan pokok pinjaman dibayarkan di akhir jatuh tempo pinjaman.

Simulasi

Rupiah